Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 246 kết quả
Survivor
Tác giả: Octavia E Butler
Xuất bản: Garden City NY: Doubleday, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Vienna Development Method: The Meta-Language [elektronisk ressurs]
Tác giả: D Bjørner, C B Jones
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1978
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.6424
 
Radiochromatography : the chromatography and electrophoresis of radiolabelled compounds
Tác giả: T R Roberts
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Scientific Pub Co, 1978
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  544
 
The Mystery of the Deadly Double
Tác giả: Kurt Vonnegut, Kurt Vonnegut cm
Xuất bản: : Random House, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Homesteader's Handbook to Raising Small Livestock
Tác giả: Jerome D Belanger
Xuất bản: : Rodale Press, 1978
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  636
 
Criaturas Artificiales
Tác giả: Curtis Garland
Xuất bản: : Bruguera, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  860
 
The Brass Dragon
Tác giả:
Xuất bản: : Ace Publishing Corporation, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
La Fiebre Del Heno
Tác giả: Stanislaw Lem
Xuất bản: : Bruguera SA, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
David Starr, space ranger
Tác giả: Isaac Asimov
Xuất bản: Boston: Twayne, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The third mind
Tác giả: William S Burroughs, Brion Gysin
Xuất bản: New York: Viking Press, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục