Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Dentro la notizia : inchiesta e cronaca nella stampe quotidiana
Tác giả: Angelo Agostini
Xuất bản: Milano Italy: F Angeli, c1988
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Shiitake growers handbook : the art and science of mushroom cultivation
Tác giả: Paul Przybylowicz, John Donoghue
Xuất bản: Dubuque Iowa: KendallHunt Pub Co, c1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  635.8
 
Incendiaries : advanced improvised explosives
Tác giả: Seymour Lecker
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4516
 
Braunschweigs Arbeiterschaft 1890-1950 : Vorträge zu ihrer Geschichte
Tác giả:
Xuất bản: Braunschweig: Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig, c1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.569
 
HMS Sheffield : the life and times of "Old Shiny"
Tác giả: Ronald Bassett
Xuất bản: Annapolis Md: Naval Institute Press, c1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  359.32530941
 
Red gold : peak performance techniques of the Russian and East German Olympic victors
Tác giả: Grigori Raiport, Monique Raphel High
Xuất bản: Los Angeles New York: JP Tarcher Inc Distributed by St Martins Press, c1988
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.9
 
The cultural meaning of the scientific revolution
Tác giả: Margaret C Jacob
Xuất bản: Philadelphia: Temple University Press, c1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.483
 
Statistical spectral analysis : a nonprobabilistic theory
Tác giả: William A Gardner
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, c1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
The World chess crown challenge, Kasparov vs Karpov, Seville 87
Tác giả: David Bronstein
Xuất bản: Moscow: Raduga Publishers, c1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.122
 
Symmetries, asymmetries, and the world of particles
Tác giả: T D Lee
Xuất bản: Seattle: University of Washington Press, c1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.142
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục