Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 442 kết quả
Sustainability in the process industry : integration and optimization
Tác giả: Klemeš Jiří Jaromír
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
High-power laser handbook
Tác giả: Gregory D Goodno, Hagop Injeyan
Xuất bản: New York: McGrawHill Professional, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Probability
Tác giả: Seymour Lipschutz, Marc Lipson
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
A prophetic peace : Judaism, religion, and politics
Tác giả: Alick Isaacs
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, c2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
Hybrid nanomaterials : synthesis, characterization, and applications
Tác giả: Bhanu P Chauhan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
On a stick! : 80 party-perfect recipes
Tác giả: Matt Armendariz
Xuất bản: Philadelphia PA: Quirk Books, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.76
 
Vampires in the movies
Tác giả: Adam Woog
Xuất bản: San Diego CA: ReferencePoint Press, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436
 
Feynman-Kac-type theorems and Gibbs measures on path space : with applications to rigorous quantum field theory
Tác giả: Lörinczi József, Volker Betz, Fumio Hiroshima
Xuất bản: Berlin New York: De Gruyter, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.724
 
Security and privacy [electronic resource] : global standards for ethical identity management in contemporary liberal de...
Tác giả: John Kleinig
Xuất bản: Canberra ACT: ANU E Press, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.32
 
Philip K. Dick and philosophy : do androids have kindred spirits?
Tác giả: D E Wittkower
Xuất bản: Chicago: Open Court, c2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục