Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Sổ tay pháp luật dành cho người dân
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Sổ tay pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho cán bộ cấp cơ sở
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Sổ tay thẩm phán
Tác giả: Lê Hồng Hải
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  347.014
 
Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  353.4609597
 
Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Tú
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Nutrition & Wellness
Tác giả: Roberta Larson Duyff, Doris Hasler
Xuất bản: New york: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.176
 
Sổ tay công tác thi hành án
Tác giả: Hữu Đại, Hữu Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  347.077
 
Sổ tay các từ phương ngữ Phú Yên
Tác giả: Trần Sĩ Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Kỹ năng đọc viết hiệu quả
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: ĐH Kinh tế quốc dân, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2244
 
Để thời sinh viên không nhạt : Viết cho sinh viên cho người trẻ tuổi cho đời thắm xanh
Tác giả: Đậu Thị Quyên
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục