Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 115 kết quả
Higher education in the twenty-first century elektronisk ressurs : issues and challenges : proceedings of the Internatio...
Tác giả: Abdulla Y Al-Hawaj, Wajeeh Elali, E H Twizell
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378
 
Rankings and the reshaping of higher education : the battle for world-class excellence
Tác giả: Ellen Hazelkorn
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378
 
Khát vọng Duy Tân
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
A Brief History of Economics : Artful Approaches to the Dismal Science
Tác giả: ERay Canterbery
Xuất bản: : World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378
 
Giáo dục đại học phương pháp dạy và học
Tác giả: Lê Đức Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Chính sách giáo dục đại học cải tiến và trách nhiệm xã hội
Tác giả: AL Vroeijenstijn, Nguyễn Hội Nghĩa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu : Sách chuyên khảo
Tác giả: Trần Anh Tài, Trần Văn Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Nova's GRE math bible [electronic resource]
Tác giả: Jeff Kolby, Derrick Vaughn
Xuất bản: Los Angeles CA: Nova Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378
 
Adult Learners in the Academy
Tác giả: Lee Bash
Xuất bản: Bolton MA: Anker, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục