Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Sổ tay thiết kế cơ khí. T3
Tác giả: Hà Văn Vui
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
Sổ tay kỹ sư điện tử
Tác giả: Donald GFink, Donld Christianse
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
Sổ tay Kỹ thuật thi công nhà ở gia đình
Tác giả: Nguyễn Bá Đô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.8
 
Sổ tay tra cứu IC Ti vi màu và monitor . Tập 1
Tác giả: Phạm Đình Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Sổ tay tra cứu IC tương đương điện thoại di động
Tác giả: Phạm Đình Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.385
 
1

Truy cập nhanh danh mục