Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 66 kết quả
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692
 
Materials Selection Deskbook
Tác giả: P Cheremisinoff Nicholas
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  660.282
 
Pump Handbook - Part 1
Tác giả: Igor J Karassik, Paul Cooper, Charles C Heald, Joseph P Messina
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.69
 
The Nalco Water Handbook - Part 1
Tác giả: Frank N Kemmer
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  628.162
 
Facility Piping Systems Handbook - Part 1
Tác giả: Michael Frankel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.8672
 
Building design and construction : Handbook
Tác giả: S Merritt Frederick
Xuất bản: NY: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  690
 
Nutrition & Wellness
Tác giả: Roberta Larson Duyff, Doris Hasler
Xuất bản: New york: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.176
 
Math user's handbook : hot words, hot topics
Tác giả: Thomas Isaac Barnett, Janet Pittock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  501
 
Khiêu vũ với ngòi bút cùng phù thủy quảng cáo hàng đầu nước Mỹ = : The Adweek copywriting handbook the ultimate guide t...
Tác giả: Joseph Sugarman, Nguyễn Thụy Khánh Chương
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  659.1
 

Truy cập nhanh danh mục