Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Journal of Functional Foods
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Gizi Klinik Indonesia
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nutraceuticals
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Gizi dan Pangan
Tác giả:
Xuất bản: : Bogor Agricultural University, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Acta Universitatis Sapientiae: Alimentaria
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Táplálkozásmarketing
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Economics and Business University of Debrecen, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Beverages
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục