Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 295 kết quả
Nontoxic: Masculinity, Allyship, and Feminist Philosophy
Tác giả: Ben Almassi
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Heidegger : his life & his philosophy
Tác giả: Alain Badiou, Barbara Cassin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Nontoxic: Masculinity, Allyship, and Feminist Philosophy
Tác giả: Ben Almassi
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Punishment and Political Order
Tác giả: Keally D McBride
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  364.601
 
Freedom is power : liberty through political representation
Tác giả: Lawrence Hamilton
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.011
 
Confronting Heidegger : a critical dialogue on politics and philosophy
Tác giả: Gregory Fried
Xuất bản: London: Rowman Littlefield International, 2020
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Elementary Aspects of the Political Histories from the Global South
Tác giả: Prathama Banerjee
Xuất bản: : Duke University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Knowledge and ideology : the epistemology of social and political critique
Tác giả: Michael Morris
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  100
 
Foucault and power : The influence of political engagement on theories of power
Tác giả: Marcelo Hoffman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.092
 
Creolizing political theory : reading Rousseau through Fanon
Tác giả: Jane Anna Gordon
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 

Truy cập nhanh danh mục