Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Music, indigeneity, digital media
Tác giả: Henry Stobart, Shzr Ee Tan, Thomas R Hilder
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.6200285
 
Opera in the media age : essays on art, technology and popular culture
Tác giả: Paul Fryer
Xuất bản: Jefferson North Carolina: McFarland Company Inc Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.502
 
Flow TV : television in the age of media convergence
Tác giả: Michael Kackman
Xuất bản: New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.45
 
Playful identities : the ludification of digital media cultures
Tác giả: Valerie Frissen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8019
 
Gameworlds : virtual media and children's everyday play
Tác giả: Seth Giddings
Xuất bản: New York: Bloomsbury, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8083
 
The survival of soap opera : transformations for a new media era
Tác giả: Abigail De Kosnik, Sam Ford, C Lee Harrington
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.456
 
Food, media and contemporary culture : the edible image
Tác giả: Peri Bradley
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire England New York: Palgrave Macmillan, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436564
 
Gentleman troubadours and Andean pop stars : huayno music, media work, and ethnic imaginaries in urban Peru
Tác giả: Joshua Tucker
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
New Games : Postmodernism After Contemporary Art
Tác giả: Pamela M Lee, Johanna Burton
Xuất bản: New York: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.04
 
When the machine made art : the troubled history of computer art
Tác giả: Grant D Taylor
Xuất bản: New York: Bloomsbury Academic, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  776
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục