Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . Q.1- Hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.801
 
Kỹ thuật điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Kỹ thuật điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Hoàng Văn Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.801
 
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.8
 
Kỹ thuật điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Ngọc Cẩn
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Cơ sở tự động điều khiển quá trình
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục