Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Architectural drawing [electronic resource]
Tác giả: David Dernie
Xuất bản: London: Laurence King Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.284
 
Understanding architecture through drawing
Tác giả: Brian Edwards
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York: Taylor and Francis, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.22
 
Drawing futures : speculations in contemporary drawing for art and architecture
Tác giả: Laura Allen, Luke Caspar Pearson
Xuất bản: London: UCL Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Drawing Futures
Tác giả: Frédéric Migayrou, Laura Allen, Frédéric Migayrou, Luke Pearson, Luke Pearson, Bob Sheil
Xuất bản: London: UCL Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Architect's drawings : a selelction of sketches by world famous architects through history
Tác giả: Kendra Schank-Smith
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  704.944
 
Architectural graphics
Tác giả: Frank Ching
Xuất bản: New York: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.284
 
Rendering in pen and ink
Tác giả: Arthur L Guptill, Susan E Meyer
Xuất bản: New York: WatsonGuptill Publications, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.28
 
Architects' sketches [electronic resource] : dialogue and design
Tác giả: Kendra Schank Smith
Xuất bản: Amsterdam Boston: Architectural PressElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.222
 
Architects' sketches : dialogue and design
Tác giả: Kendra Schank Smith
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: Architectural Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.284
 
AutoCAD® 2018 and AutoCAD LT® 2018 essentials
Tác giả: Scott Onstott,
Xuất bản: Indiana: Sybex, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục