Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa công nghệ thông tin
Tác giả: khoa Công Nghệ Thông Tin
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Quản lý thông tincông nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn Khắc Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.068
 
Niên giám công nghệ thông tin Việt Nam 2005
Tác giả: Hội Tin học TpHồ Chí Minh
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.025
 
Luật công nghệ thông tin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tác giả: Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang, Trần Nguyên Hương
Xuất bản: Hà Nội: Truyền thông và thông tin, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.0684
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 4 : Informatics and Life
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Thông tin Truyền thông,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2008 : Informatics and Life
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Thông tin Truyền thông,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2011 : Informatics and Life
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Thông tin Truyền thông,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2009 : Informatics and Life
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Thông tin Truyền thông,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2010 : Informatics and Life
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Thông tin Truyền thông,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  000
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục