Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Marketing IT products and services
Tác giả: Jessica Keyes
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
IT outsourcing : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: St Amant Kirk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Managing IT outsourcing performance
Tác giả: Hans Solli-Saether, Petter Gottschalk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
World class IT [electronic resource] : why businesses succeed when IT triumphs
Tác giả: Peter A High
Xuất bản: San Francisco Calif: JosseyBass, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
The business value of IT [electronic resource] : managing risks, optimizing performance, and measuring results
Tác giả: Michael DS Harris, David Herron, Stasia Iwanicki
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Leading IT projects [electronic resource] : the IT manager's guide
Tác giả: Jessica Keyes
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tác giả: Ngô Trung Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.068
 
Capability cases : a solution envisioning approach
Tác giả: Irene Polikoff
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.068
 
Quản lý thông tin và công nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn Khắc Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.068
 
Manage IT as a business
Tác giả: Bennet P Lientz, Lee Larssen
Xuất bản: nt: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục