Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English
Tác giả: A S Hornby
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  423
 
Toán cao cấp C
Tác giả: Đậu Thế Cấp, Hoàng Đức Hải, Trần Minh Thuyết
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
Giáo trình toán cao cấp A1
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.5
 
Toán cao cấp A3 : giáo trình
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  515.5
 
Toán cao cấp . Tập 3
Tác giả: Vũ Thế Hựu
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1997
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  515
 
Giáo trình toán cao cấp A2
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Mạnh Cường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  515
 
Bài tập toán cao cấp. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Viết Đông, Lê Anh Vũ, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.5
 
Xây dựng quy trình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm ngành cao su Việt Nam
Tác giả: Vũ Đức Tiến, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Bài tập toán cao cấp . T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân
Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Phép tính vi tích phân . Tập 2 - Toán cao cấp A2 dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng
Tác giả: Phan Quốc Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục