Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 120 kết quả
Textile finishing chemicals : an industrial guide
Tác giả: Ernest W Flick
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02825
 
Standard catalog of world paper money, Modern issues. 1961 - present
Tác giả: George S Čuhaj
Xuất bản: Iola WI: Krause Publications, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.49
 
The rough guide to cult movies
Tác giả: Paul Simpson
Xuất bản: London New York: Rough Guides Distributed by Penguin Group, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4375
 
1000 indie posters
Tác giả: John Foster
Xuất bản: Gloucester Mass: Rockport, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.674
 
The village voice film guide : 50 Years of mivies from classics to cult hits
Tác giả: Dennis Lim
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.4375
 
Classical sculpture : catalogue of the Cypriot, Greek, and Roman stone sculpture in the University of Pennsylvania Museu...
Tác giả: Irene Bald Romano
Xuất bản: Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  733.3074
 
Encyclopedia of sports films
Tác giả: K Edgington, Thomas L Erskine, James Michael Welsh
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436579
 
National Archaeological Museum
Tác giả: C Voutsas
Xuất bản: Athens: Thera, 1978
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  708.9495
 
Picturing Victorian America : prints by the Kellogg brothers of Hartford, Connecticut, 1830-1880
Tác giả: Georgia Brady Barnhill, Nancy Finlay
Xuất bản: Hartford Conn Middletown Conn: Connecticut Historical Society Distributed by Wesleyan University Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  769.973
 
Native Americans in the movies : portrayals from silent films to the present
Tác giả: Michael Hilger
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436520397
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục