Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 134 kết quả
Coaching volleyball for dummies
Tác giả: Greg Bach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.325
 
Coaching lacrosse for dummies
Tác giả: Greg Bach
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.347
 
Executive coaching : a guide for the HR professional
Tác giả: Anna Marie Valerio, Robert J Lee
Xuất bản: San Francisco CA: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Executive Coaching with Backbone and Heart : A Systems Approach to Engaging Leaders With Their Challenges
Tác giả: Mary Beth O'neill
Xuất bản: San Francisco: Wiley John Sons Incorporated, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.407124
 
The Business Coaching Toolkit : Top 10 Strategies for solving the tuoghast dilemmas faccing Organizations
Tác giả: Stephen Fairley, Bill Zipp
Xuất bản: New Jersey: John Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
HBR guide to coaching employees
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
Coaching softball technical and tactical skills
Tác giả:
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.3578
 
Coaching volleyball technical and tactical skills
Tác giả: Cecile Reynaud
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.325
 
Coaching basketball successfully
Tác giả: Morgan Wootten, Joe Wootten
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.323
 
Coaching volleyball successfully : the USVBA Coaching Accreditation Program and American Coaching Effectiveness Program leader level volleyball book
Tác giả: William J Neville
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.32507
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục