Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 325 kết quả
How we decide
Tác giả: Jonah Lehrer
Xuất bản: New York NY Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.8
 
Decide : better ways of making better decisions
Tác giả: David Wethey
Xuất bản: London Philadelphia PA: Kogan Page, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Decision analysis for management judgment
Tác giả: Paul Goodwin
Xuất bản: : Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
The truth about making smart decisions
Tác giả: Robert E Gunther
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: FT Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Rational choice and judgment : decision analysis for the decider
Tác giả: Rex V Brown, Pascal Paschoud
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.83
 
HBR's 10 must reads on making smart decisions
Tác giả:
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Why flip a coin? : the art and science of good decisions
Tác giả: H W Lewis
Xuất bản: New York: J Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.8
 
Wharton on making decisions
Tác giả: Stephen J Hoch, Robert E Gunther, Howard C Kunreuther
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.403
 
Decision sciences : theory and practice
Tác giả: Joydeep Dutta, Aparna Gupta, Raghu Nandan Sengupta
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
The Wiley-Blackwell handbook of judgment and decision making
Tác giả: Gideon Keren, George Wu
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.46
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục