Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 337 kết quả
Design and Experimental Investigation of a Second Harmonic 20 kW Class 28 GHz Gyrotron for Evaluation of New Emitter Tec...
Tác giả: Anton Malygin
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Lean for dummies
Tác giả: Natalie J Sayer, Bruce Williams
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Training your brain for dummies [electronic resource]
Tác giả: Tracy Packiam Alloway, Timothy E Parker
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Lean Accounting : Best practices for sustainable integation
Tác giả: Joe Stenzel
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Boiler plant and distribution system optimization manual
Tác giả: Harry Taplin
Xuất bản: Lilburn GA: The Fairmont Press Inc CRC Press Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.1
 
Lean six sigma for dummies
Tác giả: John Morgan, Martin Brenig-Jones
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4013
 
Lean accounting : best practices for sustainable integration
Tác giả: Joe Stenzel
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Nachhaltigkeit in der Geschichte - Argumente ? Ressourcen ? Zwänge
Tác giả: Arnd Reitemeier, Ansgar Schanbacher, Tanja Susanne Scheer
Xuất bản: Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Leading the lean enterprise transformation
Tác giả: George Koenigsaecker
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4/013
 
Climate Change Mitigation and Adaptation-ZEMCH 2016
Tác giả: Arman Hashemi (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục