Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Electric power substations engineering elektronisk ressurs
Tác giả: John D McDonald
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3126
 
Electric power substations engineering [electronic resource]
Tác giả: John D McDonald
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp Phần điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nhà máy, điện trạm biến áp và bảo vệ Rơ-Le
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3121
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần Điện
Tác giả: Nguyễn Hữu Khái
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Neimenggu dianli jishu
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Inner Mongolia Electric Power, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục