Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 216 kết quả (0.0156229 giây)
Nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy phát điện từ đốt rác chôn lấp
Tác giả: Vũ Đức Nghĩa
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312
 
Energy storage for power systems
Tác giả: A Ter-Gazarian
Stevenage Harts UK: P Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.312
 
Mô hình hóa hệ thống tận dụng nhiệt khói thải để phát điện của nhà máy xi măng Holcim-Kiên Giang
Tác giả: Trương Đình Diệu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần Điện
Tác giả: Nguyễn Hữu Khái
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312
 
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Phạm Ngọc Hùng
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312
 
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312
 
Hướng dẫn thiết kế thủy năng kinh tế năng lượng nhà máy thủy điện
Tác giả: Hoàng Hữu Thận
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục