Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 505 kết quả
Environmental Energy and Economic Research
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Association for Energy Economics, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Environmental Economics : an Integrated Approach
Tác giả: Philip E Graves
Xuất bản: Hoboken: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Principles of environmental economics
Tác giả: Ahmed M Hussen
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Economics and the environment
Tác giả: Eban S Goodstein
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Environmental economics : an introduction
Tác giả: Barry C Field, Martha K Field
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7
 
Environmental economics : an introduction
Tác giả: Barry C Field, Martha K Field
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
What environmentalists need to know about economics
Tác giả: Jason Scorse
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Environmental economics, experimental methods
Tác giả: Todd Cherry, Stepha Kroll, Jason Shogren
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Environmental Economics
Tác giả:
Xuất bản: : LLC CPC Business Perspectives, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Frontiers in Environmental Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục