Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Fluorescence microscopy
Tác giả: Ulrich Kubitscheck, R Peters
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.82
 
Molecular fluorescence : principles and applications
Tác giả: Bernard Valeur
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.08584
 
Principles of fluorescence spectroscopy
Tác giả: Joseph R Lakowicz
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.56
 
Reviews in fluorescence. 2005
Tác giả:
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.352
 
Fluorescent analogs of biomolecular building blocks : design and applications
Tác giả: Yitzhak Tor, Marcus Wilhelmsson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.54
 
Fluorescent analogs of biomolecular building blocks : design and applications
Tác giả: Yitzhak Tor, Marcus Wilhelmsson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.56
 
The fluorescent protein revolution
Tác giả: Michael W Davidson, Richard N Day
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QU 55
 
The fluorescent protein revolution
Tác giả: Michael W Davidson, Richard N Day
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0758
 
Fluorescence lifetime spectroscopy and imaging : principles and applications in biomedical diagnostics
Tác giả: Daniel S Elson, Paul M W French, Laura Marcu
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WN 195
 
The Sankara Nethralaya atlas of fundus fluorescein angiography
Tác giả: Pukhraj Rishi
Xuất bản: Daryaganj New Delhi: JaypeeHighlights Medical Publishers Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục