Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Water S.A
Tác giả:
Xuất bản: : Water Research Commission, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Texas Water Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Texas Water Journal, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Water Supply
Tác giả:
Xuất bản: : IWA Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Water Supply and Sanitation for All
Tác giả: Stefania Paris, R A Middleton, R A Middleton, Robert Armon, Robert Armon, Yolande Coombes, Yolande Coombes, Piers Cross, Piers Cross, Uta Cheruti, Uta Cheruti, Ronald Fayer, Ronald Fayer, Hans Hubereter, Hans Hubereter, Stefania Paris, Roland Price, Roland Price, S Wang, S Wang, A Wilderer, A Wilderer, Lihua Xiao, Lihua Xiao
Xuất bản: : IWA Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  628.1
 
Jingshui jishu
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of WATER PURIFICATION TECHNOLOGY, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Water
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
PLOS Water
Tác giả:
Xuất bản: : Public Library of Science PLoS, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
A practical approach to water conservation for commercial and industrial facilities
Tác giả: Mohan Seneviratne
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.912316
 
npj Clean Water
Tác giả:
Xuất bản: : Nature Portfolio, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Discover Water
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục