Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1286 kết quả
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews : bài tập
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Thành Cả, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Đại học Kinh tế TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews, stata
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyển Thành Cả, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Kinh tế học vĩ mô
Tác giả: David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Ficher, Giảng viên Khoa Kinh tế học đại học Kinh tế Quốc dân
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Kinh tế học vĩ mô
Tác giả: David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Ficher, Trần Phú Thuyết, Giảng viên Khoa Kinh tế học đại học Kinh tế Quốc dân
Xuất bản: H: Thống kê, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Hướng dẫn thực hành hệ thống những văn bản pháp luật về hoạt động kinh tế
Tác giả: Trường đại học Kinh tế TpHCM
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.07
 
Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Kinh tế vĩ mô = Macroeconomic
Tác giả: Trần Nguyễn Minh Ái
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế TPHồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Kinh tế vi mô
Tác giả: Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TpHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục