Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 374 kết quả
Advances in Southeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Society for SouthEast Asian Studies, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
CSIE Working Papers Series
Tác giả:
Xuất bản: : Academy of Economic Studies of Moldova, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Regional Studies, Regional Science
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Contemporary Eurasia
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Oriental Studies NAS RA, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Godišnjak Fakulteta bezbednosti
Tác giả:
Xuất bản: : University of Belgrade Faculty of Security Studies Belgrade, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Border and Regional Studies
Tác giả:
Xuất bản: : University of Opole, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Asia Pacific Studies
Tác giả:
Xuất bản: : International Relations Study Program, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Romanian Review of Regional Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Cluj University Press, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
New Frontiers in Japanese Studies
Tác giả: Akihiro Ogawa, Akihiro Ogawa, Philip Seaton, Philip Seaton
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  952
 
Routledge Handbook of Yoga and Meditation Studies
Tác giả: Suzanne Newcombe, Suzanne Newcombe, Karen O'Brien-Kop, Karen O'Brien-Kop
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  181.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục