Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Tom Brown's Field guide to nature observation and tracking
Tác giả: Tom Brown, Brandt Morgan
Xuất bản: New York: Berkley Books, 1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.5
 
Eye movement-related brain activity during perceptual and cognitive processing
Tác giả: Andrey R Nikolaev, Artem Belopolsky, Junji Ito, Sebastian Pannasch
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Interlacing Self-Localization, Moving Object Tracking and Mapping for 3D Range Sensors
Tác giả: Frank Moosmann
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Animal tracks : a Falcon field guide
Tác giả: Todd Telander
Xuất bản: Helena Mont: FalconGuides, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.479
 
Model-based visual tracking : the OpenTL framework
Tác giả: Giorgio Panin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Chemical/Instrumental Approaches to the Evaluation of Wine Chemistry
Tác giả: Rosa Maria de Sá Perestrelo, José Sousa Câmara
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Novel Aggregated Solutions for Robust Visual Tracking in Traf?c Scenarios
Tác giả: Wei Tian
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Simultaneous Tracking and Shape Estimation of Extended Objects
Tác giả: Marcus Baum
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tracking Extended Objects with Active Models and Negative Measurements
Tác giả: Antonio Kleber Zea Cobo
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
Can integrated titles improve the viewing experience? : Investigating the impact of subtitling on the reception and enjoyment of film using eye tracking and questionnaire data
Tác giả: Wendy Fox
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  777.55
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục