Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Vietnam Discovery (1 tháng 1 kỳ ). 2009
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 
 
Vietnam Discovery (1 tháng 1 kỳ ). 2010
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 
 
Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam
Tác giả: Huy Xu Phan, Võ Văn Thành
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.479109597
 
Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Thành
Xuất bản: Tp HCM: Văn HóaVăn Nghệ, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.481909597
 
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy, Phạm Thị Bích Thủy, Quang Anh Phan, Trần Thúy Anh, Triệu Thế Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Văn hóa thế kỷ XX - Từ điển lịch sử văn hóa = La Culture du XXe siècle - Dictionnaire d'histoire culturelle
Tác giả: Michel Fragonard
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  306.4
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.2- Lịch sử - truyền thống
Tác giả: Hữu Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể
Tác giả: Nguyễn Thị Thống Nhất
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
1

Truy cập nhanh danh mục