Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Iranian Journal of Veterinary Surgery
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Veterinary Surgery Association IVSA, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Veterinary Laser Surgery : A Practical Guide
Tác giả: Noel Berger, Peter H Eeg
Xuất bản: Usa: Blackwell, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0897
 
Small animal surgery
Tác giả: Theresa Welch Fossum
Xuất bản: USA: Elsevier, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0897
 
Complications in small animal surgery
Tác giả: Dominique Griffon, Annick Hamaide
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0897
 
Fundamentals of small animal surgery
Tác giả: F A Mann, Gheorghe M Constantinescu, Hun-Young Yoon
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Pitfalls in Veterinary Surgery
Tác giả: Geraldine B Hunt
Xuất bản: USA: Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0897
 
Atlas of small animal wound management and reconstructive surgery
Tác giả: Michael M Pavletic
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.08971
 
Biology, medicine, and surgery of elephants
Tác giả: Murray Fowler, Susan Mikota
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.9676
 
Equine medicine, surgery and reproduction
Tác giả: Tim S Mair
Xuất bản: Edinburgh: Elsevier, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.1
 
Botulinum Toxin Treatment in Surgery, Dentistry, and Veterinary Medicine [electronic resource]
Tác giả: Bahman Jabbari
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục