Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Kỹ thuật nhiệt lạnh
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Đỗ Hữu Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
1

Truy cập nhanh danh mục