Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Đinh Văn Thuận, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.56
 
Điện lạnh gia dụng : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Đinh Văn Thuận, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí
Tác giả: Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật an toàn trong hệ thống lạnh : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Nguyên lý tự động điều khiển hệ thống thiết bị lạnh và điều hòa không khí
Tác giả: Huỳnh Ngọc Dương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật điện lạnh
Tác giả: Châu Ngọc Thạch
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục