Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Vật liệu dệt may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 5 : Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Phạm Nhất Chi Mai, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 3
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
1

Truy cập nhanh danh mục