Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Hội thoại tiếng Anh hàng ngày = : daily English conversation
Tác giả: Thiptida Budchui, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Tiếng Anh cho mọi người : English for everyone course book. Level 2 - Beginner
Tác giả: Rachel Harding, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
TOEFL Test Strategies
Tác giả: Eli Hinkel, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
The new Prepare for IELTS : The IELTS Preparation Course
Tác giả: Penny Cameron, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Lập sơ đồ tư duy
Tác giả: Tony Buzan, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
TOEFL iBT navigator : Writing
Tác giả: Justin Oh, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
TOEFL iBT navigator : Listening
Tác giả: Hwang Sugyeong, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Thuyết phục : Nghệ thuật tác động đến người khác =Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.852
 
Thuyết phục nghệ thuật tác động đến người khác = Persuasion:The Art of Influencing People
Tác giả: James Borg, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
TOEFL iBT navigator : Speaking
Tác giả: Ju Mijeong, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục