Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
First certificate organiser : Tài liệu luyện thi FCE
Tác giả: John Flower, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Basic Tactics For Listening
Tác giả: C Richards Jack, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Cambridge Practice tests for IELTS 1 : Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS
Tác giả: Jakeman Vanessa, McDowell Clare, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Thực hành đàm thoại tiếng anh ngành du lịch = Practical english conversation for tourism
Tác giả: Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh Listening Comprehension And Note -Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Hướng dẫn sử dụng giới từ tiếng Anh
Tác giả: Eugene J Hall, Lê Huy Lâm, Trần Đình Nguyễn Lữ
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
TOEFL Test Strategies
Tác giả: Eli Hinkel, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
The new Prepare for IELTS : The IELTS Preparation Course
Tác giả: Penny Cameron, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Lập sơ đồ tư duy
Tác giả: Tony Buzan, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục