Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu nguyên liệu phụ sản xuất du thuyền tại Corsair Marine International
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang, Hà Thị Thùy Trang, Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu đại học Công nghệ Tp.HCM
Tác giả: Kiều Xuân Hùng, Lê Quang Hùng, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Nghiệp vụ ngoại thương
Tác giả: Võ Thanh Thu, Hà Thị Thùy Trang, Lê Thị Bích Diệp, Trần Thị Trang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Nghiệp vụ ngoại thương
Tác giả: Hà Thị Thùy Trang, Lê Thị Bích Diệp, Trần Thị Trang, Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
Các nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Tác giả: Hà Thị Thùy Trang, Huỳnh Ngọc Anh, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Văn Phú Cường, Trần Thị Thành, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  378.101
 
1

Truy cập nhanh danh mục