Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Pháp luật về hoạt động công chứng của văn phòng công chứng
Tác giả: Trần Xuân Soạn, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347.016
 
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Tác giả: Dương Tuấn Lộc, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của luật thương mại 2005
Tác giả: Mai Thị Thảo, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Hàn Quốc Học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại ...
Tác giả: Lê Thị Minh Thư, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Pháp luật về hợp đồng
Tác giả: Mai Xuân Minh, Lê Thị Minh, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.02
 
Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệu, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.016
 
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng biện pháp thế chấp tài sản
Tác giả: Lê Thị Bích Tuyền, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  346
 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo bộ luật lao động năm 2012
Tác giả: Phan Nguyễn Uyên Vy, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  344.01
 
Những vấn đề chung về luật dân sự
Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346
 
Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Lê Thị Minh Thư, Dương Hoàng Ngọc Khuê
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  657.45
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục