Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 125 kết quả
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo Việt Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.812
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ công theo cơ chế"một cửa" tại chi cục thu...
Tác giả: Đoàn An Bình, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
Tác giả: Trần A Nhi, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Th...
Tác giả: Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Apple tree tại Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.1
 
Chiến lược kinh doanh của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) đến năm 2020
Tác giả: Vũ Thanh Bình, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược phát triển các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn từ 2012 - 2020
Tác giả: Bùi Đình Bảo, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chiến lược phát triển trường cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Tạ Thy Tuệ, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex chi nhánh Vũng Tàu
Tác giả: Hoàng Ngọc Thịnh, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.1753
 

Truy cập nhanh danh mục