Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Giáo trình quản trị văn phòng
Tác giả: Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  651.3
 
Quản trị hành chánh văn phòng
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.3
 
Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chính văn phòng
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.3
 
Thuật lập doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tú Oanh, Phạm Niên
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Quản trị hành chính văn phòng
Tác giả: Mike Harvey
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Home and office desk reference
Tác giả: Marry De Vries
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.3
 
Quản trị hành chánh văn phòng
Tác giả: Đào Duy Huân, Nguyễn Đình Chính
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Quản lý hành chính văn phòng
Tác giả: Võ Thành Vị
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.3
 
Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chính văn phòng
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.3
 
Quản trị văn phòng
Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục