Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 126 kết quả
Phương pháp chẩn đoán chữa bệnh gia súc, gia cầm : Dành cho người chăn nuôi
Tác giả: Nguyễn Hùng Nguyệt
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0896
 
Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi
Tác giả: Nguyễn Hùng Nguyệt
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.083
 
Ứng dụng STATCOM để điều chỉnh điện áp và bù công suất phản kháng cho hệ thống điện
Tác giả: Hà Văn Du, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho robot di động hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Học, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển bám cho robot di động đa hướng dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Lê Hoàng Sang, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển bám cho robot di động hai bánh sử dụng bộ điều khiển trượt mờ
Tác giả: Phạm Quốc Tiến, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế bộ điều khiển bám cho AGV dùng kỹ thuật tuyến tính hồi tiếp
Tác giả: Vũ Thị Gấm, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  629.89
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Quản lý tắc nghẽn trong thị trường điện bằng cách lắp đặt thiết bị TCSC
Tác giả: Phan Quốc Tuấn, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Hàm phức và biến đổi laplace
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.9
 

Truy cập nhanh danh mục