Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Deep Strengths : Getting to the Heart of High Performance
Tác giả: Price Pritchett
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Sài Gòn đến năm 2020
Tác giả: Vũ Lê Đồng, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Giải Pháp CNTT KMS từ nay đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Bảo Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Xây dựng chiến lược xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần Hùng Vương đến năm 2020
Tác giả: Hồ Trần Quốc Hải, Thanh Loan Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Think strategically
Tác giả: Xavier Gimbert
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
The economics of business strategy
Tác giả: John Lipczynski, Jo Wilson
Xuất bản: Harlow: FT Prentice HallPearson education, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Chiến lược hoạt động bệnh viện Chợ Rẫy đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Trực Lê Vũ, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Hoạch định chiến lược theo quá trình
Tác giả: Rudolf Grunig, Richard Kuhn, Lê Thành Long, Phạm Ngọc Thúy, Võ Văn Huy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Guide pratique des 5S et du management visuel : pour les managers et les encadrants
Tác giả: Christian Hohmann
Xuất bản: Paris: Editions dOrganisation, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Hoạch định chiến lược phát triển công ty xăng dầu dầu khu vực II TNHH một thành viên đến năm 2020
Tác giả: Bùi Thế Quang, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục