Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l
Tác giả: Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  582.13
 
Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của một số loài thực vật định hướng nghiên cứu nguyên liệu có tiềm năng chống tăng đườn...
Tác giả: Dương Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Phân lập hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế Enzyme a-Glucosidase và kháng 2 dòng tế bào ung thư gan và phổi từ nhân tr...
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Nghiên cứu hoạt tính sinh học và bước đầu tạo sản phẩm trà túi lọc từ lá cây thanh trà (Bouea macrophylla Griffith.)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng, Võ Văn Giàu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Nghiên cứu phân lập các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá cây thanh trà Bouea macrophylla Griffith
Tác giả: Hà Kim Ngọc, Nguyễn Ngọc Hồng, Võ Văn Giàu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  572
 
1

Truy cập nhanh danh mục