Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 23 kết quả
Hazard bản chất xử lý : Sách chuyên khảo với 133 hình, 17 bảng
Tác giả: Nguyễn Quý Thường
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ Việt : Theo hướng tiếp cận văn hóa - ngôn ngữ học. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Quý Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ Việt theo hướng tiếp cận văn hóa - ngôn ngữ học. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Quý Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Giải tích mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Nâng cao hiệu suất sử dụng băng thông cho các ứng dụng VoIP
Tác giả: Hồ Quang Huệ, Nguyễn Quý Sỹ
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Công nghệ, giải pháp và triển khai mạng cung cấp dịch vụ ADSL
Tác giả: Nguyễn Quý Sỹ, Nguyễn Việt Cường
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38784
 
Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quý Long, Lê Đức Thắng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  332.63222
 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học
Tác giả: Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  301.0721
 
Từ điển giải nghĩa thuật ngữ viễn thông Anh - Việt (Khoảng 10.000 thuật ngữ)
Tác giả: Lê Thanh Dũng, Nguyễn Quý Minh Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Bưu điện, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.38203
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đoàn Thị Bằng, Lê Đình Lương, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 

Truy cập nhanh danh mục