Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Những thành ngữ hữu ích cải thiện tiếng Anh khẩu ngữ
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Tiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.024651
 
Thực hành phiên dịch Anh - Việt Việt - Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Long man preperation Series for the TOEIC test : Intermediate Courses
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428
 
Fundamentals of English grammar : Ngữ pháp tiếng Anh trình độ trung cấp
Tác giả: Schrampfer Azar Betty, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế = Formulation and Translation of International Business Contracts
Tác giả: Hồ Canh Thân, Nguyễn Thành Yến, Thân Vân Trinh, Vương Xuân Huy
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024382
 
1

Truy cập nhanh danh mục