Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Nghiên cứu về chiến thuật dịch từ ngữ áp dụng trong hai trang báo điện tử The Saigon Times và Vietnam Plus
Tác giả: Hồ Phi Yến, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Nghiên cứu chiến lược dịch ẩn dụ tiếng Anh sang tiếng Việt trên ngữ liệu truyện ngắn "Nocturnes" của Kazuo Ishiguro và b...
Tác giả: Nguyễn Huy Hiệu, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Thực hành biên dịch hiệu quả = Effective translation practice
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Luyện dịch Việt Anh
Tác giả: Dương Ngọc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Phiên dịch nâng cao
Tác giả: Lê Văn Tuyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Lý thuyết dịch
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Thực hành biên dịch
Tác giả: Dương Bá Thanh Di
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Biên dịch thương mại
Tác giả: Lê Văn Tuyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Lý thuyết dịch
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Thực hành phiên dịch Anh - Việt Việt - Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục