Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Tiếng Anh trong lĩnh vực may mặc
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024687
 
Thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Những vấn đề cơ bản của hợp đồng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02434
 
Thuyết trình bằng tiếng Anh có sử dụng PowerPoint
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Những thành ngữ hữu ích cải thiện tiếng Anh khẩu ngữ
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Tiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.024651
 
Tiếng anh cho nhân viên kế toán
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024657
 
Tiếng anh cho người lần đầu ra nước ngoài
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Học tiếng Anh theo sơ đồ tư duy = Mind map English
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí MinhTổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục