Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 50 kết quả
Barron's how to prepare for the Toiec bridge test : Test of English for international communication
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Academic writing practice for IELTS
Tác giả: Sam McCarter, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
IELTS Speaking preparation and practice
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Ielts speaking preparation and practice
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428.3
 
Cutting edge Starter
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Phương Nam, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
900 câu tiếng Anh trình độ cơ bản. Tập 3
Tác giả: Joshua Kirkman, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
900 câu tiếng Anh cơ bản trình độ cơ bản. Tập 2
Tác giả: Joshua Kirkman, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
900 câu tiếng Anh trình độ cơ bản. Tập 1
Tác giả: Joshua Kirkman, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Đàm thoại tiếng Anh trong xã giao, du lịch và công việc
Tác giả: Doris Brougham, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
TV english 3
Tác giả: Joanna Spencer, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 

Truy cập nhanh danh mục