Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Điều khiển tự động 1 : Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ và điều khiển tối ưu : Tài liệu hướng dẫn thực tập
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điện tử công suất
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Truyền động điện
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Truyền động điện
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Điện tử công suất
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Điều khiển theo hướng trong hệ năng lượng mặt trời
Tác giả: Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
Tối ưu công suất trong hệ thống pin mặt trời
Tác giả: Tạ Minh Cường, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Điều khiển động cơ KĐB 3 pha theo phương pháp DTC dùng bộ điều khiển PI mờ lai
Tác giả: Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục