Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Thiết kế trang WEB động với DHTML
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Lập trình Actionscript cho flash . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Thiết kế trang WEB động với DHTML
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Học nhanh Javascript bằng hình ảnh
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TPHCM: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Lập trình ActionScript cho Fash : Tập2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Thiết kế web động với JavaScript
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2762
 
Các kỹ thuật ứng dụng trong Flash và Dreamweaver
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.72
 
Macromedia Dreamweaver 8 : phần nâng cao
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.78
 
1

Truy cập nhanh danh mục