Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-18 trong số 18 kết quả
Học nhanh Javascript bằng hình ảnh
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TPHCM: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Tuyển tập Thủ Thuật Javascrip. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu biệt thự nghỉ dưỡng và resort Oceanami Bà Rịa - Vũng Tàu công ...
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Đặng Viết Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lập trình ActionScript cho Fash : Tập2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Thiết kế Web với JavaScript and Dom
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Thiết kế web động với JavaScript
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2762
 
Các kỹ thuật ứng dụng trong Flash và Dreamweaver
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.72
 
Macromedia Dreamweaver 8 : phần nâng cao
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.78
 

Truy cập nhanh danh mục