Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thiết bị điều khiển khả trình - PLC : dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học
Tác giả: Phạm Xuân Khánh, Phạm Công Dương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.89
 
Kỹ thuật mạch điện tử : Giáo trình
Tác giả: Đặng Văn Chuyết, Bồ Quốc Bảo, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Giáo trình kỹ thuật Xung - Số
Tác giả: Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.381
 
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.8
 
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập, Phạm Xuân Khánh, Vũ Trung Kiên
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính
Tác giả: Kiều Xuân Thực, Ngô Diên Tập, Phạm Xuân Khánh, Vũ Trung Kiên
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử
Tác giả: Đặng Văn Chuyết, Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tuyến, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3815
 
1

Truy cập nhanh danh mục